Sustainability


Duurzaamheid neemt in hoog tempo een steeds dominantere rol in binnen de evenementenbranche. Zowel in de politiek als binnen de marketing zie je populistische maatregelen met de beste bedoelingen, maar die niet altijd bij voorbaat de juiste of enige keuze zijn. Wij kijken met een positief kritische blik naar de keuzes en trends op het gebied van duurzaamheid.

Wij implementeren effectieve oplossingen waarbij het rendement hoog is. Oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan een vermindering van de footprint van een evenement en waarvan de investering in verhouding staat. We werken hierin nauw samen met experts op verschillende gebieden van duurzaamheid en met de Gemeente Amsterdam.

Wij geloven in een aanpak waarbij bezoekers van evenementen bewust worden gemaakt van hun gedrag en van de bijdrage die zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Dit doen wij door op heldere wijze te communiceren, te confronteren maar vooral door de bezoeker te stimuleren een duurzame keuze te maken. Daarmee kan een goed duurzaamheidsbeleid een positieve bijdrage leveren aan het imago van een evenement, de uitstoot reduceren en blijven de investeringen beperkt. Zo blijft een evenement voor iedereen een feest.