Logistics & traffic


Of het nou om de gehele logistieke planning gaat van een evenement of om een enkel transport, wij zorgen dat het materiaal op de juist plek komt. Hierin zoeken we altijd naar slimme en efficiënte oplossingen. Zo maken we gebruik van BE combinaties tot 47m3 met een laadvermogen van 4,7 ton met laadklep. Mocht dit nog niet groot genoeg zijn, dan verzorgen wij zelf het vrachtvervoer of besteden wij dit uit aan één van onze partners. Tevens hebben wij jaren ervaring met het plannen en begeleiden van reizen naar evenementen in binnen- en buitenland.

Als een evenement zorgt voor extra druk op de beschikbare infrastructuur kan het raadzaam zijn een verkeersplan of mobiliteitsplan op te stellen, ook als dit niet vanuit de gemeente als eis wordt gesteld. Een veilige en efficiënte doorstroom van het verkeer is van groot belang voor het evenementen maar ook voor de omgeving. Niet alleen de inzet van verkeersregelaars en bebording kan hieraan bijdragen, maar ook het vooraf bepalen van de juiste rij- en looproutes. Is er inzet nodig van pendelbussen, met welk vervoersmiddel komen de bezoekers en waar kunnen deze vervoersmiddelen het beste gestald worden? Wordt deze service kosteloos aangeboden of tegen een vergoeding? Wij zoeken naar slimme oplossingen voor ieder vraagstuk. Bovendien gaat duurzaamheid een steeds grotere rol spelen in de keuzes die evenementenorganisatoren maken. Wij stellen een gedegen mobiliteitsplan op waarin al deze facetten worden meegenomen.