Festival permits


Het verkrijgen van een evenementenvergunning wordt steeds complexer, voornamelijk in de grote steden. Wij begeleiden het traject van vergunningaanvragen voor (dance)festivals en evenementen. In dit traject nemen we de mogelijke risico's door, bekijken we welke documentatie op welk moment beschikbaar moet zijn. Denk hierbij aan ecologisch onderzoek, geluidsrapportages en zaken als een duurzaamheidsbeleid, mobiliteitspland, veiligheidsplan etc. Tevens bekijken we of het op bepaalde deelgebieden wenselijk of noodzakelijk is om experts in te zetten.